Finalitats Serveis • Assegurança
 • Determinació dels capitals a assegurar
 • Determinació de perjudicis en sinistres
 • Danys materials
 • Pèrdua de beneficis
 • Cost de desenrunament
 • Compra/Venda
 • Garanties per a la Hisenda Pública i la Seguretat Social
 • Associació
 • Expropiació
 • Liquidació
 • Hipoteques
 • Garanties
 • Avals
 • Herències
 • Fusions / Escissions
 • Inventaris
 • Processos judicials (dictàmens, certificacions i valoracions pericials)
 • Registre mercantil
 • Aportacions no dineràries
 • Amortitzacions tècniques
 • Conciliació entre valors comptables i valors reals
 • Concessions administratives i valors de reversió
 • Valor de realització
 • Etc...