?php session_start(); ?> Intervalor Andorra Consulting Group

Valoracions Serveis

Valor de mercat / Valor raonable:Valor que depèn no solament del seu valor material, sinó també de la seva situació i de l'oferta i demanda del moment, el que obliga a un sondeig de mercat.